© 2017 by Youth Movers Network 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
Vi bruger cookies - læs mere her

YOUTH MOVERS NETWORK

HVORFOR NYT UNGE-NETVÆRK?

Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi ”Verden 2030” lægger op til en opprioritering af arbejdet med verdens unge. Det har udmøntet sig i øget økonomisk støtte til Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) arbejde i udviklingslandene. En lang række danske udviklingssorganisationer, der arbejder med unge har ikke mulighed for at blive medlem af DUF og kan derfor ikke bidrage inden for den nuværende ramme. De må derfor søge andre kanaler for at kunne byde ind med kompetencer på unge-dagsordenen.

 

På den baggrund blev det på CISUs generalforsamling d. 29. april 2017 besluttet at arbejde for at oprette et netværk af organisationer, der arbejder med unge i udviklingsarbejdet. Ghana Venskab, VedvarendeEnergi og Viva Danmark har i samarbejde med CISU arbejdet for at realisere den beslutning, og resultatet er blevet netværket Youth Movers (YO-MO). 

 

FORMÅL

YO-MO arbejder for at sikre at en bredere repræsentation af danske udviklingsorganisationer indtænkes og involveres i Danmarks strategiske arbejde med unge i en udviklingskontekst. YO-MO har to overordnede fokusområder: fortalervirksomhed og vidensdeling;

 

Fortalervirksomhed

Netværket vil bidrage til at synliggøre medlemsorganisationernes arbejde med unge over for Udenrigsministeriet, med henblik på at medlemmerne indtænkes og involveres i fremtidige tiltag i relation til det etablerede unge-fokus i ”Verden 2030”.

Vidensdeling

Netværket vil fungere som samlingssted for organisationer, der arbejder med unge i en udviklingskontekst og facilitere løbende deling af erfaringer og best practices i arbejdet med unge.

NETVÆRKSSTRUKTUR

YO-MO ledes af en demokratisk valgt styregruppe, der sidder for ét år ad gangen. Frem til 1. oktober 2018 vil VedvarendeEnergi, Ghana Venskab og Viva Danmark samt yderligere to endnu uidentificerede medlemmer varetage denne opgave. Fra styregruppen udpeges en organisation til at påtage sig en 6 måneders værtsrolle. Værtsrollen indebærer at indkalde til møder, samt fordele og følge op på ansvarsområder. VedvarendeEnergi varetager værtsrollen de første 6 måneder. Netværket giver mulighed for forskelligt niveau af engagement tilpasset til de enkelte medlemmers ressourcer.

MEDLEMMER