© 2017 by Youth Movers Network 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
Vi bruger cookies - læs mere her

MEDLEMSPROFILER

 

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Entreprenørskab

Organisering af unge 

Fortalervirksomhed 

Kommunikation og medier 

Demokrati og rettigheder

Social accountability 

Landbrug

Migration

 

 

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Ghana - Nordghana

ORGANISATION

 

Ghana Venskab er en dansk udviklingsorganisation, som arbejder for at skabe bedre levevilkår for fattige. Organisationen har geografisk fokus på Ghana  og arbejder inden for tre tematiske områder: uddannelse, sult- og fattigdomsbekæmpelse og styrkelse af unge og unges rettigheder.

Organisationen skabes og drives af aktive frivillige og et professionelt sekretariat med adresse i Aarhus.

UNGDOMSARBEJDE

 

Unge i Nordghana skal have en stærk stemme og tage aktivt del i at forme deres eget liv, og det samfund de lever i. Derfor arbejder vi sammen organisationen Youth Empowerment for Life om at støtte unge i at danne deres egne organisationer, der kan få indflydelse på udvikling og politik i deres samfund. Dette gør de unge f.eks. gennem radioprogrammer og sociale medier. De unge trænes også i entreprenørskab, så de kan starte deres egne forretninger og dermed forbedre den økonomiske udvikling for dem og for Ghana.

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Lise Grauenkær

Programkoordinator

lise@ghanavenskab.dk

Michael Maersk-Møller Hansson

Frivillig

michael.maerskmoeller@gmail.com

ghanavenskab.dk

 

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Entreprenørskab 

Landbrug 

Deltagelse, Fortalervirksomhed 

Indkomstskabende aktiviteter 

Civilsamfundsopbygning

 

 

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

 Malawi, Uganda, Burundi, Sydsudan, Etiopien, Sudan, Yemen, Syrien

ORGANISATION

 

ADRA Danmark er en international udviklings- og nødhjælpsorganisation. Vores arbejde tager udgangspunkt i et kristent menneskesyn med næstekærlighed og respekt for det enkelte menneske i centrum. Vi arbejder for at alle mennesker har lige ret, mulighed og håb for fremtiden. Vi er en del af det globale ADRA netværk, som hjælper mennesker med nødhjælp og langsigtede udviklingsprojekter i mere end 130 lande. ADRA Danmark er en uafhængig organisation, der støtter mennesker i nød uanset race, køn, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning.

UNGDOMSARBEJDE

 

Gennem partnerskaber med lokalsamfund, organisationer og regeringer når ADRA’s verdensomspændende netværk hvert år ud til millioner af mennesker.

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Laura Nygaard Nielsen

Programkoordinator

launie@adra.dk

Helene Ellemann-Jensen

Programchef

heljen@adra.dk

adra.dk

UNGDOMSTEMATIKKER

 

SDG16 

Governance 

Anti-corruption & inclusive institutions

Reduction & prevention of violence and sexual abuse against young people Resilience & empowerment

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Honduras, Nicaragua, Filippinerne, Zimbabwe

ORGANISATION

 

Viva er en international kirkelig og humanitær børne- organisation, hvis mål er at forbedre børn og unges vilkår. I Vivas volontørprogram Impact er målet at mobilisere unge til medansvar og engagement for verdens børn og unge. Viva blev stiftet i Danmark i 1994. 

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

 

MIchael Thorlund

Program Manager

mt@viva.dk

viva.dk

UNGDOMSTEMATIKKER

 

 

 

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

ORGANISATION

 

UNGDOMSARBEJDE

 

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Maria Graversen

mg@ve.dk

ve.dk

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Bondeorganisering - Kvindeorganisering - Community Art - Fortalervirksomhed - Retten til naturressourcer

 

 

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Nicaragua, Guatemala og Honduras.

ORGANISATION

 

Mellemamerika Komiteen er en solidaritetsorganisation. I daglig tale kalder vi os MAK. Vores formål er at mobilisere en aktiv solidaritet med befolkningerne i Mellemamerika. MAK støtter aktivt kampen for social retfærdighed, selvbestemmelse og menneskerettigheder. Vi prioriterer det direkte samarbejde med politiske og folkelige bevægelser. De sidste 30 år har vi arbejdet med bondebevægelser, fagbevægelser, kvindeorganisationer og ungdomsorganisationer, deralle arbejder for at styrke det fattige flertals sociale og politiske vilkår.

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

André Lund Rømer    

Frivillig

andrelundroemer@hotmail.com

Mellemamerika.dk

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Line Højland

Kommunikationsmedarbejder

line.hojland@gmail.com

Vibeke Hauge Førrisdahl

Direktør, Kbh. kontor

vibeke.forrisdahl@missioneast.org

miseast.org

ARBEJDE

 

Mission Øst er en international hjælpeorganisation grundlagt i Danmark. Vi yder akut nødhjælp og langsigtet udviklingsstøtte i Østeuropa, Mellemøsten og Asien. Vores vision er at styrke marginaliserede mennesker og lokalsamfund i kriseramte lande til at løfte sig selv ud af fattigdom og marginalisering. 

I forhold til kommunikation og fundraising arbejder vi med et brætspil for skoleelever på 7.-8.-9. klassetrin samt tilstedeværelse på lejre for primært kristne unge.

ORGANISATION

Mission Øst gennemfører projekter såvel direkte som med og gennem lokale og internationale partnere for at styrke vore programmers relevans, effekt og bæredygtighed. Vores arbejde er baseret på værdier funderet i vores kristne bagland, og vi hjælper mennesker i nød uanset etnisk oprindelse, religion og politisk ståsted. Vores ”Værdier i handling” er: ærlighed, integritet, omsorg, respekt for alle mennesker og værdsættelse af individet. 

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Inklusion 

Rettigheder for personer med handicap 

Kvinderettigheder

 Katastrofehåndtering

Erhvervstræning 

Fred og forsoning

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Afghanistan, Armenien, Bangladesh, Myanmar, Irak, Nepal, Nordkorea, Syrien, Tadsjikistan.

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Uddannelse 

Teknologi 

Medier 

Entreprenørskab 

Fortalervirksomhed 

Rettigheder 

Nødhjælp

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Sierra Leone

ORGANISATION

 

Dreamtown er en udviklingsorganisation, hvis vision er at fremme og skabe rum i byer, hvor unge kan drømme og handle på deres muligheder. 

UNGDOMSARBEJDE

 

Vi arbejder for at forbedre urbane unges trivsel og velvære - og for at deres drømme kan blive til virkelighed. Dreamtown har i mange år haft fokus på at styrke urbane organiseringsformer og fællesskaber, som blandt andet har forbedret adgangen til uddannelse, teknologi og læring blandt sårbare og marginaliserede unge.

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Nina Ottosen

Daglig leder

dreamtowndenmark@gmail.com

dreamtown.ngo

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Josipa Bicanic

Program manager

jos@df-extension.dk

Vibe Jensen

Program Officer

vij@df-extension.dk

skovdyrkerne.dk

VORES ARBEJDE

 

I dag består skovdyrkerforeningerne af 5 lokale foreninger samt den udenlandske afdeling Danish Forestry Extension (DFE), som arbejder for Danida og andre udviklingsorganisationer inden for skovbrug, rådgivning, miljøundervisning, miljø og energi i Østeuropa, Afrika, og Asien. DFE har de sidste 10 år arbejdet for at fremme interaktiv miljøundervisning i Nepal.

 

Vores indsats kan ses i denne korte film.

ORGANISATION

 

Skovdyrkerforeningerne/Danish Forestry Extension blev grundlagt i 1904 med et mål om at organisere mindre skovejere for at sikre en bedre udnyttelse af deres skovressourcer samt repræsentere medlemmerne overfor myndighederne. Dette skulle ske på ejernes vilkår og styret af dem gennem dannelse af en demokratisk ledet forening.

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Interaktiv miljøundervisning og

Vocational training til unge indenfor skovbrugssektor

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Bosnien, Vietnam, Nepal, Uganda, og Mali

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Carsten Brinkmeyer

Programkoordinator

cbr@friluftsraadet.dk

 

friluftsraadet.dk

VORES ARBEJDE

 

Internationalt, støtter Friluftsrådet Eco-Schools programmer (Grøn Flag/ Grøn Skole) i Uganda og Tanzania. Programmet har til formål at integrere miljøundervisning i skoler, fremme demokratiforståelse og active deltagelse af børn og unge. Omdrejningspunkt er at styrke handlekompetencer hos børn og unge til at adresse miljø og uddannelsesudfordringer.

ORGANISATION

 

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Uddannelse for bærdygtig udvikling 

Miljøundervisning, demokrati  

Adgang til kvalitetsuddannelse

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Uganda, Tanzania

UNGDOMSTEMATIKKER

 

Ikke-smitsomme sygdomme 

Uddannelse 

Sundhed

 

GEOGRAFISK OMRÅDE / LANDE

Østafrika

ORGANISATION

 

Den danske NCD alliance er en alliance mellem Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse. NCDs står for Non Communicable Diseases, som ifølge WHOs definition er kræft, diabetes, hjerte- og lungesygdomme. 

VORES ARBEJDE

 

Vi arbejder for at give de danske foreningers store viden og erfaringer med sygdomsbekæmpelse videre til lande i Østafrika. Alliancen blev stiftet i 2009.

KONTAKT/RESSOURCE-

PERSONER

 

Morten Bach

Program Officer

moba@cancer.dk

cancer.dk/ncd